Dohoda o mlčenlivosti

Datum poslední aktualizace
11.6.2019

Popis návrhu

Dohodu o mlčenlivosti můžete uzavřít ve chvíli, kdy druhé straně umožňujete seznámit se s důvěrnými informacemi týkajícími se Vašeho obchodování, nebo třeba výrobních a technologických informací a nechcete, aby tyto informace byly sdělovány třetím osobám (Může jít o Vaše know-how, obchodní záměr atd.).

Nechte si zaslat dohodu o mlčenlivosti na email.

Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.