Partnerská řešení

Největší hodnotu přináší procesy běžící celé online, bez zdržování se papírem – přijetí objednávek zákazníků, nákupu služeb či zboží, nábor člena do týmu apod. Abychom mohli dodat celý proces, vytváříme propojení iSmlouvy s různými partnerskými službami.

Anabix
Konica Minolta Flow Doc
Microsoft 365
PipeDrive

Propojení přes Integromat dodají Dáváme, Kompass a další.

Team Assistant

Partneři pro integrace a oborová řešení

Víme, že společně dodáme zákazníkům největší hodnotu. Náš vztah je rovnocenný. partneři nás doporučí svým zákazníkům, pokud vidí potřebu a příležitost. Naši obchodníci zase rádi doporučí příslušné řešení, které řeší celý proces. Win-Win-Win situace.

Partneři v právní oblasti

Nasazení elektronických podpisů znamená změnu. Ta má právní dopady, které je dobré mít zmapované. Proto spolupracujeme se specialisty v právní oblasti, aby vám poskytli potřebné informace v potřebném detailu.

Partnerský program

Proč se stát partnerem iSmlouva?

 

 • Lidé i firmy se digitalizují, přechází do on-line světa
  Postupně, ale neodvolatelně.
 • Plně automatizovaný proces má největší hodnotu
  Firemní aplikace řeší podporu byznys procesů v rámci firmy. Bariérou je okamžik, kdy je potřeba souhlas s nějakým krokem někoho z okolí – zákazníků, dodavatelů, možných zaměstnanců apod. Právě uživatelsky příjemné zprostředkování takového souhlasu v on-line prostředí je doménou iSmlouvy.
 • Nabídka automatizovaného procesu = nové výnosy od stávajících zákazníků + přilákání nových
  Automatizovaný proces je něco, u čeho rozhodovači vidí finanční efekt: Proto mu budou věnovat pozornost i prostředky. iSmlouvu spojenou s vaší aplikací či službami můžete jednoduše nabídnout svým stávajícím zákazníkům. Stejně tak zajištěním podpisů on-line se můžete odlišit od konkurence.
 • Lidé za námi přicházejí se zájmem o el. podpisy, pro skutečný efekt potřebují vyřešit i věci PŘED podpisem a PO něm
  Proto pokud u našich zákazníků zjistíme, že by se vaše aplikace zákazníkovi hodila, rádi ji doporučíme.

Informace pro uživatele a rozhodovače

Prožitek podpisu v on-line prostředí 

 • Elektronické podepisování není rohlík ani BMW. Lidé neví, co od toho očekávat.
 • Kdokoliv si může elektronický podpis přes iSmlouvu vyzkoušet na www.ismlouva.cz/podpis.
 • Na osobní schůzce se stačí zeptat na telefon a e-mail a odeslat posluchači/ům vzorový dokument k podpisu.
 • Pří představování možnosti v e-mailu nebo v  presentace stačí vložit odkazy na vyzkoušení výše.

Další informace o službě iSmlouva

K problematice elektronického podepisování

Materiály z webinářů

Ekologie

Jak spolu podpoříme marketing a prodej

 • Leták, webová stránka, příspěvky na soc. sítích a zprávy zákaznických newsletterech o propojení iSmlouvy s vaším systémem
  Shrneme byznys přínosy propojení vašeho systému a iSmlouvy pro rozhodovače, vlastníky budgetů. Ukážeme koncept propojení a příklady scénářů ve vašem systému. Výzvou k akci je kontaktování iSmlouvy a vás.
 • Prezentace propojení
  V jednotlivých krocích ukážeme průběh obchodního procesu napříč integrovanými systémy. Lze použít pro edukaci zákazníků a zároveň jako výkop k diskuzi obchodníka se zákazníkem. Následně je cílem probrat, které procesy u zákazníka s jakými dokumenty půjde automatizovat, jak a s jakými přínosy.
 • Zadání propojení
  Podklad pro realizaci integrace, kde je zachyceno jak detailní byznysové zadání, tak všechny podklady pro realizaci integrace. Zjednodušuje opakované nastavení integrace.
 • Smlouva o spolupráci
  Dohodneme si obchodní podmínky a způsob spolupráce – jaký podíl budete mít z prodeje iSmlouvy vašim zákazníkům, jak proběhne vyúčtování, co je pro to potřeba udělat z obou stran.
 • Společná marketingová a obchodní komunikace
  Připravené materiály používají obchodníci obou stran, stejně tak je společně šíříme svými marketingovými kanály.
iSmlouva
eIDAS certifikát

Jak zrealizujeme propojení

 • Koncept – jaká je základní logika iSmlouva API
 • Detailní popis – definice jednotlivých End Pointů v APIARY.IO
 • Časté otázky – FAQ – na co často partneři narážejí a jak se s tím vypořádat
 • Testovací prostředí – jak si odladit propojení mezi vaší aplikací či službou a iSmlouvou
 • Podpora – velmi rádi s vámi sdílíme vaše náměty a dotazy
 • Společné demo prostředí
  V rámci úvodního projektu, nejlépe pro existujícího pilotního zákazníka, vytvoříme společné demo prostředí, na kterém propojení vyvineme a otestujeme. Výstupem pak bude jak popis propojení, tak návod na jeho realizaci u zákazníků. Prostředí mohou použít obchodníci pro živá dema zákazníkům.

iSmlouva pro interní použití partnera

 • Doporučujeme vám vyzkoušet si ostrou verzi aplikace iSmlouva i pro vaše interní použití.
 • Rádi vám ji zpřístupníme za zvýhodněných podmínek, abyste si mohli iSmlouvu pořádně “osahat”.
iSmlouva

Obory pokryté partnerskými řešeními

Jak postupovat dále?

Kontakt pro partnery:  Roman Řípa, +420 605 202 397, roman.ripa@ismlouva.cz.

Zkuste si podepsat dokument! Bez závazků.
Vytvořit účet zdarma