Zásady ochrany soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako zajištění bezpečného a jednoduchého podepisování dokumentů, prioritou a dáváme si velký pozor na to, co se s Vašimi údaji děje. Níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno. Kontaktovat nás můžete na:

e-mail: ondrej@www.ismlouva.cz

tel: +420 603 561 802

případně na adrese sídla nebo na adrese Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1.

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?
  1. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom Vás byli schopni identifikovat a mohli Vám umožnit užívání našeho nástroje na úpravu vzorů smluv a dokumentů a elektronické podepisování smluv (ať to není tak dlouhé, budeme psát jen „Aplikace“)

 1. Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme jako součást Vaší identifikace a také pro případ, že by bylo nutné Vás kontaktovat dopisem.

 1. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat v případě jakýchkoli změn v užívání Aplikace nebo s Vámi komunikovat ohledně jakýchkoli nutných záležitostí.

 1. IČO:

Pokud podnikáte a máte IČO, je nutné jej uvést také. IČO potřebujeme pro vystavování daňových dokladů a kompletní identifikaci při zřízení uživatelského účtu v Aplikaci.

 1. Informace z občanského průkazu:

Náš systém vám volitelně umožňuje při registraci, případně při uzavírání smlouvy automaticky jednorázově zpracovat údaje viditelné na Vašem občanském průkazu. Tyto informace potřebujeme proto, abychom ověřili Vaši identitu. Naopak Vy máte jistotu, že osoby, se které s Vámi za pomoci Aplikace smlouvu uzavřou, jsou skutečně těmi, které takovou smlouvu elektronicky podepisují.

Pokud nám neposkytnete Vaše výše popsané údaje, nebudeme Vám umožnit využívání Aplikace.

 

 1. Heslo:

Při registraci do Aplikace uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. kromě Vašeho jména uchovává i heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nebyli schopni umožnit.

 

 

 1. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?
  1. Jelikož máme zájem zůstat v kontaktu s osobami, se kterými spolupracujeme, uchováme si po registraci Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách případně zajímavých akcích souvisejících s užíváním Aplikace. Zasílání těchto sdělení provádíme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit, případně můžete zasílání takových emailů dopředu odmítnout emailem zaslaným na adresu gdpr@www.ismlouva.cz.
 1. Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a službách, které nesouvisí se službou, kterou jsme Vám poskytli. Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Vaše jméno a příjmení, abychom s Vámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat.

 

 1. Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání Aplikace a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme i cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

 1. Údaje z dokumentů:

Informace, které píšete do smluv uzavíraných prostřednictvím Aplikace, považujeme za maximálně důvěrné. Proto k nim máte přístup jen Vy, osoby, se kterými smlouvu uzavíráte a osoby, kterým jste k tomu dali oprávnění. Data uchováváme na zabezpečených serverech a jsou zašifrovaná, takže se nemusíte bát, že by si je někdo kromě Vás mohl přečíst.

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
  1. Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

 

 1. Vaše osobní údaje předáváme pouze v rámci Aplikace ostatním uživatelům Platformy tak, aby mohl být splněn účel jejího fungování.

 

 1. Pokud platíte některou z našich služeb, bude Vaši platbu zpracovávat platební brána GoPay.
 1. Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
  1. Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy u nás máte svůj uživatelský účet a poté ještě 5 let. Po tuto dobu je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli případného soudního sporu.

 

 1. Jestliže máme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat a takové údaje pak musíme mazat, případně je už nepoužívat pro daný účel, k němuž jsme měli souhlas.

 

 1. Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.
 1. Zašifrované údaje, které máme díky tomu, že jste uzavřeli smlouvu prostřednictvím Aplikace, uchováváme po dobu 5 let a pak je mažeme. Po dobu, co je máme u sebe až do doby 14 dnů před tím, než je smažeme, nás můžete požádat o jejich předání a my Vám je předáme. Pokud nás v průběhu této dob požádáte o výmaz, nemůžeme takový výmaz provést bez souhlasu Vaší smluvní protistrany.
 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 2. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 1. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 1. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

 

 1. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 

 1. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 1. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 

 1. Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 

 1. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme ale rádi, pokud se nejdřív obrátíte na nás a společně nesrovnalost vyřešíme
 1. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email gdpr@www.ismlouva.cz. Může se stát, že tyto zásady budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.