fbpx
Dokumenty2020-11-24T12:50:32+01:00

Zajistěte podpisy ze svých systémů pro řízení dokumentů, procesů a projektů

Lidé se mají soustředit na své klíčové činnosti. Tam mají největší přidanou hodnotu. Čas strávený zasíláním dokumentů tam a zpět, čekáním na podpisy a jejich připomínání nikomu nic nepřináší. Stejně jako náklady s tisknutím, skenováním či archivací papírových dokumentů. Díky rychlejšímu potvrzování všech dohod se zákazníky, dodavateli, partnery či zaměstnanci se také zrychlí i tok peněz do firmy. Proto má smysl přejít na digitální podepisování.

iSmlouva
Bezpečnost

Přínosy digitálních podpisů pro správu dokumentů, procesů a projektů

Vyšší produktivita – tým soustředí na klíčové činnosti a netráví čas administrativou.

Nižší náklady – odpadají náklady s tisknutím, skenováním či archivací papírových dokumentů.

Zrychlení business procesů – zkrácením všech času dohod se zrychlí tok peněz do firmy.

Jak to funguje?

V rámci systémů se připraví podklady k podepsání – nahrají dokumenty k podpisu a/nebo zadají podkladové údaje.

Dokumenty se odešlou k digitálnímu podpisu všem stranám.

Zpátky se získá informace o výsledku podpisu a podepsané dokumenty, lze automaticky  navázat další kroky doslova „obratem“.

Legalita a závaznost
eIDAS certifikát

Příklady dokumentů k podpisu

Objednávka, smlouva rámcová, kupní, nájemní, rezervační, o dílo, o spolupráci

Ceník, obchodní podmínky – VOP, dohoda o mlčenlivosti – NDA, zpracování osobních údajů – GDPR, Prohlášení o původu peněžních prostředků – AML

Výkaz práce, předávací protokol, servisní protokol, protokol o předání vozu, prohlídce bytu, kontrole

Pracovní a manažerská smlouva, nabídka zaměstnání, mzdový výměr, smlouva u užívání služebního vozidla, převzetí pracovních pomůcek, seznámení zaměstnance s předpisy, prezenční listiny na školeních, dohoda o provedení práce, hmotné́ odpovědnosti, srážkách ze mzdy

Čestné prohlášení, plná moc, etický kodex apod.

Podepsané dokumenty v elektronické podobě přitom obsahují kromě grafické formy podpisů i širokou paletu údajů o průběhu podepisování dokumentů.

Dostupné a připravované integrace iSmlouvy se systémy pro řízení dokumentů, procesů a projektů

Konica Minolta FlowDoc , Team Assistant, ProcesoidApuTime, 1CLICK, wflow

M-Files, Asana, Jira, Trello

Microsoft Office 365, Google Suite

Chybí zde váš systém? Ozvěte se nám.

Ekologie
Zkuste si podepsat dokument! Bez závazků.
Vytvořit účet zdarma

Máte chvilku? Mrkněte, co se zrovna děje